$ Signet Ring [pdf]

$2.00
Dollar Fox Ring

$ Fox Ring [pdf]

$2.50
Dollar Motto Ring

$ Motto Ring [pdf]

$1.50

$ Elephant Ring [pdf]

$3.00
Dollar Bat Ring Money Origami

$ Bat Ring [pdf]

$3.00